TLK Investor

Program til vurdering af investeringsejendomme - Værktøjet til den professionelle ejendomsinvestor.

  • er baseret på viden
  • sikrer, at du ikke tager fejl af prisen
  • er en billig forsikring
  • synliggør dine resultater
  • kan beregne salgsværdien ved pension
  • giver overblik over ejendommens drift
  • viser resultatet både før og efter skat
  • beregner med international anerkendt metode
  • er meget brugervenligt
  • udleveres gratis i forbindelse med 1-dags kursus

Beslutningsstøtteværktøj

TLK Investor er det absolut ultimative beslutningsstøtteværktøj ved handel med investeringsejendomme. Programmet kan - ud fra ejendommens grundtal og givne forudsætninger, herunder også om skat - udregne handelsprisen på en ejendom ved anvendelse af vurderingssumsmetoden. Programmet er især velegnet til brug for årsregnskaber og kan ikke undværes af hverken revisoren, erhvervsmægleren eller den professionelle ejendomsinvestor.

Er baseret på viden

TLK Investor er specielt udviklet til vurdering af investeringsejendomme. Med dette program bliver din investering i ejendomme nu rent videnbaseret og ikke længere spekulativ. Med TLK Investor kan du foretage helt ”stuerene” investeringer i ejendomme, som både er bedre end obligationer og sikrere end aktier.

Sikrer, at du ikke tager fejl af prisen

Du kan selv foretage en vurdering af en investeringsejendom. Du kan konstatere om en fremmed ejendom, som er udbudt til salg, er et godt køb og du kan sikre dig, at du ikke sælger din egen investeringsejendom for billigt.

Er en billig forsikring

Der er flere eksempler på investorer, som har været ved at købe ejendomme, som var flere millioner kroner for dyre, men også eksempler, hvor salgsprisen på en investors ejendom var sat flere millioner kroner for lavt. I forhold til prisen på en investeringsejendom og de udgifter, der er forbundet med en handel, er TLK Investor i virkeligheden en meget billig forsikring – som ydermere kan genanvendes.

Synliggør Deres resultater

Med TLK Investor kan du opgøre handelsværdien af dine investeringsejendomme årligt og således synliggøre årets resultat eller du kan med kort varsel lave en vurdering af dine investeringsejendomme f.eks. til din bankforbindelse.

Kan beregne salgsværdien, når du skal pensioneres

Hvis du ønsker at eje en ejendom i f.eks. 22 år kan TLK Investor beregne den forventede salgspris på dette tidspunkt. Ikke mindst i relation til investeringsejendomme som pensionsopsparingsobjekt er dette meget interessant.

Giver overblik over ejendommens drift

TLK Investor beregner samtlige ind- og udbetalinger på ejendommen i hele ejendommens levetid og viser år for år, hvilke ind- og udbetalinger (nettooverskud), du kan forvente. Du får således en langtidsplan for udvikling og vedligeholdelse af din ejendom, som sikrer at ejendommen altid bevarer sin udlejnings- og salgsværdi.

Viser resultat både før og efter skat

Ved investering i investeringsejendomme forfalder skatten på ejendommens forrentning først ved salg af ejendommen, i modsætning til obligationer og aktier, hvor skatten betales løbende. Det medfører, at forrentningen efter skat bliver højere end forventet. Hvor høj, kan TLK Investor beregne for dig.

Beregner efter en international anerkendt metode

TLK Investor benytter vurderingssumsmetoden, hvor alle fremtidige nettoindbetalinger på ejendommen tilbagediskonteres til nutidsværdi. Metoden er fuldt dokumenteret i bogen "Vurdering af investeringsejendomme", som er skrevet af Preben Kjær Pedersen. Bogen kan bestilles her på tlk.dk. Vurderingssumsmetoden er en internationalt anerkendt metode til vurdering af ejendomme. Programmet TLK Investor er, så vidt vides, verdens eneste beregningsprogram af sin art.

Er meget brugervenligt

TLK Investor kan køre på en Pentium pc med Microsoft Office 97 eller nyere. TLK Investor bruger Microsoft Office Excels brugersnitflade og er derfor meget brugervenligt. Du kan her se et eksempel på brugersnitfladen.

Udleveres gratis i forbindelse med 1-dags kursus

Kurser afholdes jævnligt og annonceres her på hjemmesiden og i fagpressen. Virksomheders interne kurser arrangeres efter aftale. Ring nærmere herom.