Vedligeholdelse

Efter indflytning påhviler den indvendige vedligeholdelse af lejemålet dig som lejer. Dette vil sige at du - mens du lejer lejemålet - skal sørge for vedligeholdelse og istandsættelse, således at lejligheden til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt. Vedligeholdelsespligten omfatter også den løbende vedligeholdelse af vægge med maling/tapetsering, hvidtning af lofter, maling/lakering af alt træværk i lejligheden, herunder radiatorer, rør m.v. og den af udlejer foreskrevne vedligeholdelse af gulve og gulvbelægninger.

Vedr. hårde hvidevarer skal disse afleveres som ved indflytningen, bortset fra den slitage der er en følge af almindelig slid og ælde.

Du skal sørge for at holde afløb i køkken og bad rene, herunder også din egen del af afløbsrørene frem til ejendommens faldstamme.

Endelig skal du i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskade, opstår skade på privat indbo, må dette meldes til lejerens eget forsikringsselskab. Indbetaler lejeren til indvendig vedligeholdelse, kan udgifter kun dækkes af kontoen, hvis lejeren på forhånd har aftalt med udlejer, hvilke håndværkere udlejer ønsker, der skal anvendes og hvilke arbejder der skal udføres.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse påhviler derimod udlejer. Alle andre vedligeholdelsesarbejder - udover maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve - som findes i lejlighederne og på trapper, i kældre, tag, mur, sokkel mv., henhører således under betegnelsen udvendig vedligeholdelse. F.eks. maling af vinduer udvendigt, reparation af toilet, radiatorer, murværk mv.