Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse

Efter indflytning påhviler den indvendige vedligeholdelse af lejemålet lejer. Dette vil sige at lejer skal sørge for at lejemålet til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt.

Hårde hvidevarer skal afleveres som overtaget ved indflytningen, bortset fra almindelig slid og ælde.

Afløb i køkken og bad skal renholdes jævnligt af lejer - huske også afløbet i brusekabinen. En evt. udgift til stoppede afløb pga. manglende renholdelse påhviler lejer.

Lejer har vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskade, opstår skade på privat indbo, må dette meldes til lejers eget forsikringsselskab. Dette gælder også evt. indbrud eller vandskade i kælderrum.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Det gælder også trapper, kælder, vinduer udvendigt, reparation af toilet samt radiatorerne i lejemålet.