Fokus på brugervenlighed

TLK Investor bruger Excels meget brugervenlige brugersnitflade, hvilket De kan se nedenfor:

 

1. Vælg først ejendomstype på velkomstmenuen
brugervejl1

 

2.Indtast nu lejerdata på lejerlisten
brug2

 

3. Indtast derefter driftsbudgettet
brug3

 

4. Angiv til sidst Deres personlige forudsætningerbrug4

 

5. Resultatet af vurdering vises både før og efter skat
brug5

Ved investering i investeringsejendomme forfalder skatten på ejendommens forrentning først ved salg af ejendommen, i modsætning til obligationer og aktier, hvor skatten betales løbende. Det medfører, at forrentningen efter skat bliver højere end forventet. Hvor høj, kan TLK Investor beregne for Dem.