Andelsboligforeninger

TLK tilbyder effektiv og seriøs administration i forbindelse med de udfordringer og problemstillinger, der viser sig omkring foreningen og foreningens ejendom herunder den daglige drift, hvilket bl.a. omfatter:

 • Opkrævning og inkassering af boligafgift og a conto varmebidrag fra andelshaverne
 • Kontrol med indbetalinger og udsendelse af eventuelle rykkerskrivelser til andelshaverne
 • Betaling af alle almindelige driftsomkostninger, såsom renovation, vand- og elafgifter, forsikringer, prioritetsydelser, evt. viceværtsløn, A-skat etc.
 • Betaling af regninger og fakturaer, som vedrører ejendommens og andelsboligforeningens drift, bl.a. vedligeholdelse, opretning og forbedringer
 • Løbende rapportering til andelsboligforeningens formand
 • Indkaldelse til og deltagelse ved den ordinære generalforsamling
 • Bogføring, afslutning af varmeregnskab, opstilling af årsregnskab samt udarbejdelse af årlige budgetter for andelsboligforeningen med fordelingsplan for budgettets fordeling på de enkelte andelshavere
 • Opstilling og beregning over andelens indre værdi ved hvert regnskabsårs slutning på baggrund af det årlige driftsregnskab
 • Fremlæggelse af regnskab og budget for bestyrelse, revisor og generalforsamling
 • Udarbejdelse af løn- og skatteregnskab for andelsboligforeningens eventuelle vicevært
 • Tegning af de nødvendige forsikringer vedr. ejendommen
 • Sekretariatsbistand i forbindelse med andelsforeningens indberetning til offentlige myndigheder
 • Rådgivning og vejledning til andelsboligforeningens bestyrelse i forbindelse med andelsboligforeningens økonomiske dispositioner, herunder vedr. budgetter, erhvervslejemål o.lign.

Herudover kan TLK tilbyde administration, som vedrører andet end de almindeligt forekommende administrationsopgaver, mod betaling af særskilt honorar. Det kan f.eks. være indhentning af tilbud på ombygning og modernisering af ejendommen, tilsyn med ejendommens ombygning, varsling af moderniseringsforhøjelse, arbejde med hjemsøgning og hjemtagelse af realkreditlån mv.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud!