Forbrugsregnskaber

Vi opkræver hver måned et á conto varme- og evt. vandbidrag sammen med din husleje til dækning af din andel af ejendommens udgifter til henholdsvis opvarmning/varmt vand og evt. koldt vand.

Én gang årligt opgøres forbruget i et varme- og evt. vandregnskab, hvor det modregnes i de indbetalte á conto beløb. Perioderne for forbrugsregnskaber fremgår din lejekontrakt.

Regnskaberne sendes ud til alle lejere 3-4 måneder efter varme- og vandregnskabets afslutning. Efterbetalings-/tilbagebetalingsbeløb opkræves/modregnes oftest automatisk over/i huslejen via PBS.

Regnskaberne sendes tillige ud til fraflyttede lejere, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejere at give os besked, hvis der er sket adresseændringer siden flyttesynet.