Ejerforeninger

TLK tilbyder effektiv og seriøs administration i forbindelse med den daglige drift af ejerforeninger, hvilket bl.a. omfatter:

 • Opkrævning og inkassering af ejerforeningsbidrag, bidrag til evt. grundfond, a conto varmebidrag og evt. a conto vand
 • Kontrol med indbetalinger og udsendelse af eventuelle rykkerskrivelser til ejere af ejerlejligheder
 • Betaling af alle almindelige driftsomkostninger, såsom renovation, vand- og elafgifter, forsikringer, viceværtsløn, A-skat etc.
 • Betaling af regninger og fakturaer, som vedrører hovedejendommens drift, bl.a. vedligeholdelse, opretning og forbedringer
 • Løbende rapportering til ejerforeningens formand
 • Udsendelse af kvartalsopgørelser til ejerforeningens formand
 • Indkaldelse til og deltagelse ved den ordinære generalforsamling
 • Bogføring, afslutning af varmeregnskab, opstilling af årsregnskab samt udarbejdelse af årlige budgetter for ejerforeningen med fordeling af ejerforeningsbidrag, evt. bidrag til grundfond og a conto varmebidrag og evt. a conto vand på de enkelte ejerlejligheder.
 • Fremlæggelse af regnskab og budget for bestyrelse, revisor og generalforsamling
 • Udarbejdelse af løn- og skatteregnskab for ejerforeningens eventuelle vicevært
 • Tegning af de nødvendige forsikringer vedr. hovedejendommen
 • Sekretariatsbistand i forbindelse med ejerforeningens indberetning til offentlige myndigheder

Herudover kan TLK tilbyde administration, som vedrører andet end de almindeligt forekommende administrationsopgaver, mod betaling af særskilt honorar. Det kan f.eks. være indhentning af tilbud på ombygning eller tilsyn med ombygning mv.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud!