Fremleje

Der er tale om fremleje, når en lejer udlejer en del af sin lejlighed eller hele sin lejlighed.

Du har som lejer ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jf. Lejeloven.

Du har endvidere ret til at leje hele din lejlighed ud i op til 2 år, når det drejer sig om et midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse o.lign. Dog kan udlejer modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen, hvis der flytter flere personer ind end der er værelser, eller udlejer iøvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

I hvert tilfælde skal du altid meddele TLK til hvem der fremlejes og vilkårene herfor. Fremlejeaftalen skal være indgået skriftligt og vi skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejemålets begyndelse.