Legitimation v. Penneo

penneo footer logo3

TLK har indgået samarbejde med Penneo, som gør det muligt at underskrive bl.a. lejekontrakter med digital underskrift med NemID samt CPR-validere vores kunder, som kræves i henhold til Hvidvaskloven. Dette sker online, hvilket gør at indhentning af underskrifter og legitimation foregår hurtigt, nemt og sikkert. Af samme grund vil Penneo kunne stå som afsender på kommunikation fra os.

Digital underskrift på lejekontrakter

Når en lejekontrakt skal underskrives, modtager du derfor en e-mail med et link til en side, hvor lejekontrakten samt øvrige relevante dokumenter kan læses og downloades, hvis dette ønskes. Når dokumenterne er gennemlæst, underskriver lejeren med sit NemID. Når vi herefter har registreret din indbetaling af depositum mv. underskriver TLK også digitalt, hvorefter alle parter modtager den underskrevne lejekontrakt samt øvrige dokumenter pr. e-mail. 

CPR-validering

Endvidere er vi som ejendomsadministrator forpligtet til at kende vores lejeres identitet, i henhold til Hvidvaskloven. Derfor vil alle lejere blive bedt om at gennemføre en online CPR-validering, førend der kan indgås et lejerforhold via TLK. Derfor vil du som det første, når du har sagt ja til en lejlighed, få tilsendt en e-mail med et link til valideringssiden, som skal udfyldes med fulde navn og CPR-nummer, hvorefter du underskriver med dit NemID. De indtastede oplysninger samt oplysninger fra dit NemID sammenholdes derefter med CPR- og folkeregistret. CPR-validering via Penneo lever op til de højeste sikkerhedsstandarder, ligesom vi hos TLK har faste procedurer til sikker håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger.

→ Læs mere om Hvidvaskloven hos Erhvervsstyrelsen

Læs mere om Penneo på penneo.com