Ejendomsadministration

TLK har mere end 30 års erfaring i ejendomsadministration, og administrerer i dag både udlejningsejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger, erhvervsejendomme, restejendomme samt gård- og varmelaug.

Administration

Mange mennesker anskaffer sig idag udlejningsejendomme for på den måde at supplere deres pension. TLK påtager sig bl.a. at administrere sådanne ejendomme og tilrettelægger administrationen således at din investerede kapital på lang sigt giver et "højt" afkast. TLK's administration omfatter overordnet den daglige administration, hvilket bl.a. vil sige betaling af driftsudgifter, bogføring, ajourføring af husleje, korrespondance med lejere m.fl. samt løbende underretning af ejeren af ejendommen.

Endvidere udvikler TLK dine ejendomme ved at bistå ved større eller mindre ombygninger og moderniseringer, så ejendommen løbende kvalitetsforbedres og gøres attraktiv.

Rådgivning

Allerede inden du køber en udlejningsejendom, kan TLK tilbyde dig rådgivning i ejendomsinvestering. Vi opstiller og analyserer driftsbudgetter for de nye ejendomme, udfra hvilket vi beregner følsomheden. På denne måde sikrer vi, at der er "økonomisk" plads til nyanskaffelsen.

→ Læs mere om ejendomsinvestering

Du er altid velkommen til at kontakte TLK, såfremt du har behov for et professionelt råd eller med henblik på en aftale om administration af din(e) ejendom(me).