Ejendomsadministration

TLK har næsten 50 års erfaring i ejendomsadministration, og administrerer i dag både udlejningsejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger, erhvervsejendomme, restejendomme samt gård- og varmelaug.

Administration

Mange mennesker anskaffer sig i dag udlejningsejendomme for på den måde at supplere deres pension.

TLK påtager sig at administrere og optimere sådanne ejendomme og tilrettelægger administrationen således at din investerede kapital på lang sigt giver et højt afkast. TLK's administration omfatter overordnet den daglige administration, hvilket bl.a. vil sige betaling af driftsudgifter, bogføring, ajourføring af husleje herunder også huslejevarslinger, korrespondance med lejere samt løbende kontakt med lejere og ejere.

Endvidere tilbyder TLK at udvikle og optimere ejendommene ved at bistå ved større eller mindre ombygninger/moderniseringer, så ejendommen løbende kvalitetsforbedres og altid fremstår attraktiv for såvel ejer som lejer.

Rådgivning

Allerede inden du køber en udlejningsejendom, kan TLK tilbyde dig rådgivning i ejendomsinvestering. Vi opstiller og analyserer driftsbudgetter for de nye ejendomme, hvorudfra vi også kan beregne følsomheden. På denne måde sikrer vi, at der er økonomisk plads til nyanskaffelsen.

→ Læs mere om ejendomsinvestering

Du er altid velkommen til at kontakte TLK, såfremt du har behov for et professionelt råd eller med henblik på en aftale om administration af dine ejendomme.