Håndbog i lejeret

forside til annonce2

TLK har udarbejdet en ny, opdateret og udvidet udgave af den velkendte HÅNDBOG I EJENDOMSADMINISTRATION, Udlejningsejendomme, som udkom i 1996.

HÅNDBOG I LEJERET - for lejere og udlejere, som den nye bog hedder, kan med fordel anvendes af lejere, ejere, administratorer, revisorer, ejendomsmæglere og alle andre med interesse for de forskellige problemstillinger vedr. administration af ejendomme.

Den nye bog indeholder de seneste lovændringer pr. 1.7.2020 og de væsentligste dele af erhvervslejeloven.

Den er en nyttig hjælp til fortolkning af begreber og problemstillinger inden for lejelovenes og erhvervslejelovens praktiske område, samtidig med, at bogen giver et godt overblik, idet man gennem krydshenvisningerne opnår en hurtig afklaring af de problemstillinger, der knytter sig til det konkrete emne.

Bogen forklarer f.eks. begrænsninger ved gennemgribende forbedringer, beregnet forbedringsforhøjelse, beskyttelse mod opsigelse, bevisvurdering i sager om det lejedes værdi, bopælspligt, branche, budget, byrdefulde vilkår, checkliste, det lejedes værdi, driftsindtægter, dusør, ejendom 80/20, ejers ret til at føre ledninger gennem det lejede, ekspropriation, energiforbedringer for kr. 3.000 pr. m2, erhvervsbeskyttelse, erstatningsbolig, forbedringer, forpagtning, fremleje, hæve, indflytningssyn, istandsættelse ved fraflytning, karensperiode, klubværelser, konkurrenceforbud, kontrolskifte, lejebremse, mangler, markedsleje, modernisering, modregning, mus, nedrivning, nettoleje, normal istandsættelse, omkostningsbestemt leje, opsigelse, overleje, p-pladser, regulerede områder, retsfølge, rygning, sammenlægning af boliglejligheder, skærpede energimærkningskrav, sparet vedligeholdelse, spis op princippet, splitbudget, stråmandsudlejning, styrkelse af lejerne, sædvanlige installationer, taglejlighed, tilbudspligt, udflytning, ugyldighed, utøj, vanrøgt. Og meget mere.

Der er over 500 ordforklaringer eller begrebsforklaringer og mere en 100 siders eksempler på forskellige lejeforhøjelser, aftaler, lejekontrakter m.m.

"Håndbog i lejeret - for lejere og udlejere" af Preben Kjær Pedersen
Udgivet i november 2020
346 sider

Bestil bogen