Preben Kjær Pedersen

29215 50 9x12 72ppi lorentsen fotografi webbrug2

Indehaveren af TLK, Preben Kjær Pedersen, blev cand.oecon. i 1973, men beskæftigede sig allerede i studietiden med handel med fast ejendom. Siden 1971 har han således drevet ejendomsadministration og har siden 1976 drevet ejendomsmæglervirksomhed med speciale i investeringsejendomme.

Sideløbende hermed har han været lægdommer i boligretten samt syns- og skønsmand vedr. lejeniveau for bolig- og erhvervslejemål.

Preben Kjær Pedersen har udviklet vurderingssumsmetoden til vurdering af investeringsejendomme. Denne beregningsmetode er den grundlæggende i programmet TLK Investor, som TLK har udviklet for altid at sikre optimal administration og korrekt prisfastsættelse af klienternes ejendomme. Programmet bygger på vurderinger, der ud fra konkrete forudsætninger kan vise, hvilke afkast ejendomme kan generere op til 35 år frem i tiden. Denne konstante videreudvikling og brug af avancerede IT-værktøjer er kendetegnende for TLK.

Preben Kjær Pedersen er endvidere forfatter til bøgerne ”Vurdering af investeringsejendomme”, ”Omkostningsbestemt husleje i praksis” og ”Håndbog i ejendomsadministration”, som du kan bestille her på tlk.dk.