TLK Ejendomshandel

CVR.nr. 10907179

TLK Ejendomshandel vurderer alle investeringsejendomme efter vurderingssumsmetoden, der er den mest præcise vurderingsmetode til at fastsætte værdien af ejendomme. TLK Ejendomshandel ønsker at være vore kunders fortrolige samarbejdspartner i alle forhold, der har med fast ejendom at gøre. Derfor er det vigtigt for os, at virksomheden har en begrænset størrelse med kort afstand fra beslutningstager til de udførende funktioner. Den personlige kontakt til vore kunder er mindst lige så vigtig. På den måde ved man altid præcist hvem man handler med. TLK Ejendomshandel har haft ansvaret for et stort antal udviklingsprojekter i bl.a. Ålborg, Aarhus og København.

Forsikring, medlemsskab og klagemulighed

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf.nr. 70 11 20 20, www.tryg.dk. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

01DElogolilleny

Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 35 29 10 00, www.erhvervsstyrelsen.dk.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Medarbejder

Preben Kjær Pedersen, indehaver, uddannet cand.oecon. og ejendomsmægler MDE

Samarbejdsaftaler

Realkreditinstitutter: Ingen
Pengeinstitutter: Ingen
Forsikringsselskaber: Ingen
Andre: Ingen

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

Finansiering: Ingen
Forsikring: Ingen
Annoncering: Ingen
Andre: Ingen