Udlejningsejendomme

Administration af udlejningsejendomme kræver et indgående kendskab til lejelovgivning, bygningskendskab, investeringsøkonomi og driftsøkonomi, hvilket TLK i høj grad er garant for.

TLK tilbyder effektiv investeringsplanlægning omkring ejendommene samt en seriøs administration i forbindelse med den daglige drift af investeringsejendomme, hvilket bl.a. omfatter:

 • Opkrævning af leje
 • Kontrol med indbetalinger og evt. udsendelse af rykkerskrivelser til lejerne
 • Betaling af ejendommens regninger 
 • Renovering af lejemålene
 • Indhentning af tilbud samt optimering af leverandøraftaler
 • Korrespondance med lejerne
 • Løbende rapportering til ejeren af ejendommen
 • Udarbejdelse af ejendommens driftsbudget
 • Udfærdigelse og fremsendelse af lejeforhøjelser
 • Vand- og varmeregnskab
 • Driftsbudget til erhvervslejere
 • Opgørelse samt indberetning til GI
 • Håndtering af løn og evt. moms
 • Håndtering af nødvendige forsikringer herunder anmeldelse af skader
 • Håndtering af evt. huslejenævnssager

Administrationsydelsen kan sammensættes individuelt og efter behov

Vi har også stor erfaring med lejlighedsrenoveringer herunder indretning, tilsyn, og ikke mindst forhandling af priser med håndværkerne. Mange lejemål kan med fordel opdateres (nyt køkken og bad) således, at der bliver en bedre økonomi i ejendommen over årene.

TLK tilbyder også udarbejdelse af lejekontrakter (enkelte eller flere), individuelle lejefastsættelser, varslinger af moderniseringsforhøjelser, hjemtagelse af realkreditlån eller hvad der måtte være behov for.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud!