Udlejningsejendomme

Administration af udlejningsejendomme kræver et indgående kendskab til lejelovgivning, bygningskendskab, investeringsøkonomi og driftsøkonomi. TLK tilbyder effektiv investeringsplanlægning omkring din(e) ejendom(me) samt en seriøs administration i forbindelse med den daglige drift af investeringsejendomme, hvilket bl.a. omfatter:

 • Opkrævning og inkassering af leje og a conto varmebidrag fra lejerne
 • Kontrol med indbetalinger og udsendelse af eventuelle rykkerskrivelser til lejerne
 • Betaling af alle almindelige driftsomkostninger, såsom renovation, vand- og elafgifter, forsikringer, prioritetsydelser, evt. viceværtsløn, A-skat etc.
 • Betaling af regninger og fakturaer, som vedrører ejendommens drift, bl.a. vedligeholdelse, opretning og forbedringer
 • Korrespondance med lejerne
 • Løbende rapportering til ejeren af ejendommen
 • Udfærdigelse og udarbejdelse af lejeforhøjelser
 • Bogføring, afslutning af varmeregnskab, opstilling af årsregnskab og budget for det kommende år
 • Udarbejdelse af løn- og evt. skatteregnskab vedr. ejendommens vicevært
 • Tegning af de nødvendige forsikringer vedr. ejendommen
 • Sekretariatsbistand i forbindelse med ejendommens indberetning til offentlige myndigheder

TLK's administrationshonorar er inklusive indbringelse og førelse af eventuelle huslejenævnssager.

Udover ovennævnte administrationsopgaver kan TLK tilbyde administration, som vedrører andet end de almindeligt forekommende administrationsopgaver, mod betaling af særskilt honorar. Det kan f.eks. være indhentning af tilbud på ombygning og modernisering af ejendommen, tilsyn med ejendommens ombygning, varsling af moderniseringsforhøjelse, arbejde med hjemsøgning og hjemtagelse af realkreditlån mv.

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud!