Indflytning / Indflytningssyn

Ved fremsendelse af lejekontrakten (via Penneo) medfølger et følgebrev, hvori vi indkalder til indflytningssyn så tæt på overtagelsesdagen som muligt. Som udgangspunkt overtages et lejemål på overtagelsesdagen kl. 12, men da ikke alle nye lejere kan have syn på nøjagtig samme tidspunkt, så bookes tiderne i den rækkefølge som lejekontrakterne udarbejdes.

Finder du efterfølgende fejl og mangler ved lejemålet har du 14 dage efter lejeforholdets begyndelse til skriftligt at meddele TLK hvilke fejl, skader eller mangler du har konstateret. Fristen gælder dog ikke hvis manglen bla. ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller der ikke er mulighed for at konstatere manglen med det samme. F.eks en defekt radiator i en lejlighed, der overtages om sommeren.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet sørger vi for bliver afhjulpet inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.