Indflytning / Indflytningssyn

Ved fremsendelse af lejekontrakten (via Penneo) medfølger et følgebrev, hvori vi indkalder til indflytningssyn så tæt på overtagelsesdagen som muligt.

Som udgangspunkt overtages et lejemål den 1. i måneden medmindre den 1. falder på en lørdag, søndag eller helligdag. I disse tilfælde udskydes overtagelsesdatoen til den kommende hverdag.

Fejl og mangler kan indberettes til TLK op till14 dage efter lejeforholdets begyndelse, medmindre fejlen ikke ved almindelig agtpågivenhed har kunne konstateres. Dette kunne være en defekt radiator i et llejemål, der er overtaget i sommerperioden.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet sørger vi for bliver afhjulpet inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.