Ejendomshandel

TLK har som målsætning at sætte standarden på ejendomsmarkedet. Dette sker igennem målrettet produktudvikling til gavn for vore kunder i form af højere salgspriser og et bedre afkast.

Rådgivning

TLK Ejendomshandel tilbyder professionel og seriøs rådgivning af såvel købere som sælgere af investeringsejendomme. TLK rådgiver aldrig både køber og sælger i den samme sag. Rådgivningen sker ud fra objektive kriterier og altid på baggrund af alle tilgængelige oplysninger. Idet TLK også beskæftiger sig med professionel ejendomsadministration, har vi altid de seneste, ajourførte oplysninger om lejelovgivningen og om markedet for investeringsejendomme.

Køber

Er du en køber, der søger råd om køb af en investeringsejendom, opstiller og analyserer TLK bl.a. driftsbudgetter for relevante ejendomme, der er i kommission hos andre mæglere eller sælges direkte af ejeren. TLK vurderer sådanne ejendomme ved hjælp af vurderingssumsmetoden. Vi udarbejder planer for drift og videreudvikling af relevante ejendomme med henblik på at afdække de uudnyttede muligheder og det potentiale, som enhver ejendom indeholder. Herved opnår du som køber det bedst tænkelige beslutningsgrundlag.

En køber får på denne måde en gennemarbejdet plan for hver enkelt relevant ejendom, inden der tages stilling til et køb.

Sælger

Påtænker du som ejer af en investeringsejendom at afhænde ejendommen, tilbyder TLK at kortlægge alle relevante oplysninger om den pågældende ejendom.
På baggrund af disse oplysninger, opstilles der driftsbudgetter og planer for videreudvikling af ejendommen. Herefter bliver ejendommen vurderet efter vurderingssumsmetoden og eventuelt et andet vurderingsprincip, for at sikre den rigtige vurdering og det bedste salg.

Erfaring og viden

TLK Ejendomshandel blev etableret i 1976. Vi bestræber os til enhver tid på at fastholde et meget højt etisk og moralsk niveau i alle de handler eller andre opgaver, vi beskæftiger os med.

Vi ser os selv som vore kunders fortrolige partner i alle forhold. Det er din garanti for en seriøs og faglig kompetent håndtering, når du overdrager os en opgave.

Produktudvikling

TLK arbejder til stadighed med at videreudvikle analyseværktøjer og vurderingsmetoder for på den måde at være med til at sætte standarden på ejendomsmarkedet. Vi har f.eks. udviklet programmet TLK Investor til beregning af vurderingssummen, når en investeringsejendoms værdi skal fastsættes efter vurderingssumsmetoden. Denne metode beskrives indgående i bogen "Vurdering af investeringsejendomme", som er skrevet af Preben Kjær Pedersen og kan bestilles her på tlk.dk.