Privatlivspolitik

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning, GDPR (General Data Protection Rule) i kraft. I TLK behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikrer dig en fair og gennemsigtig behandling. I nogle tilfælde er TLK selv dataansvarlig. Det er vi, når det er os, der bestemmer, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne skal behandles. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

- - - - - - - - - - - - - - -

Privatlivspolitik for AKTIESELSKABET TLK AF 1971

Kundevilkår og sikkerhed - privatlivspolitik og GDPR (Senest ændret: 15. juni 2018)

1. Indledning

1.1. Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi TLK indsamler oplysninger om dig.

2. Dataansvarlig for personlige oplysninger

2.1. AKTIESELSKABET TLK AF 1971, CVR-nr. 37088013 er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

3. Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

3.1. Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

 • a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt når du er lejer i en udlejningsejendom, administreret af os, eller ejer i en andelsbolig eller ejerbolig, administreret af os. Til dette formål indsamler vi navne, e-mails, adresse, telefonnummer, samt i visse tilfalde kontonummer og cvr-nummer, hvis der er brug for at foretage betalinger til dig eller til brug for en endelig identifikation.
 • b) såfremt, du er medlem i bestyrelser i ejerforeninger, ejer af udlejningsejendomme eller er i bestyrelsen for en fond eller andre selskabs eller virksomhedsformer, som er kunde hos os, indsamler vi i visse tilfælde gyldig billed-identifikation med henblik på at leve op til kravene i hvidvaskningsloven.

3.2. Vores juridiske grundlag for behandling er:

 • a) Dit samtykke,
 • b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en lejeaftale, overdragelsesaftale eller købsaftale, som du er part i
 • c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt TLK eller et selskab, du har købt ejerskab i,
 • d) Behandling er nødvendig med henblik på TLKs eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser. Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.3. Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for TLK at opbevare dem, så lange det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis behandlingshjemlen er samtykke og du trækker dit samtykke tilbage, beholder TLK dine personlige oplysninger i maksimalt 1 år derefter. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil TLK slette dine personlige oplysninger.

4. Dine rettigheder

4.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjalp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2. Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjalp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

4.3. Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

4.4. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

5. Overførsel af personlige oplysninger

5.1. Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2. Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3. Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.4. Vi overfører, hvor det er nødvendigt, dine personlige oplysninger til:

 • Erhvervsstyrelsen
 • Samarbejdende pengeinstitutter og realkreditselskaber
 • Ejere, bestyrelser eller andre aktører, der har bestemmende indflydelse
 • Leverandører, hvor der er behov for personspecifikke data for at kunne levere en tjeneste eller ydelse.

6. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål om denne orientering eller om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

 • a) AKTIESELSKABET TLK AF 1971, Balticagade 15C, 1. tv., 8000 Aarhus C., tlk@tlk.dk, telefon 86134033.

7. Sikkerhed

7.1. Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med fortrolighed og sikkerhed. I vores databaser og øvrige edb-systemer, tager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse, telefonnummer, cpr. numre samt evt. billed-id opbevares krypteret eller med dobbelt passwordsikre adgangskoder. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og persondatabehandlingspolitik.

8. Dataansvarlige og databehandlere

8.1. Persondataforordningen, GDPR (General Data Protection Rule), skelner mellem begreberne dataansvarlig og databehandler. Den dataansvarlige har ansvar for data, for at opbevare data forsvarligt, for at slette data, der ikke længere er nødvendige m.m. Databehandlere behandler data på vegne af en dataansvarlig og under dennes ansvar og instruktion. I branchen af ejendomsadministratorer er det selskaber som os, der er dataansvarlige og i visse tilfælde databehandlere.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil relevante personer modtage meddelelse herom.

1. udgave, juni 2018.