Opsigelse / Udtrædelse

Et lejemål skal som udgangspunkt opsiges med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og modtages af TLK senest til den 1. i en måned. Opsigelsen skal underskrives af samtlige lejere, som står på lejekontrakten. En evt. ægtefælle skal også underskrive opsigelsen - også selvom ægtefællen ikke står på lejekontrakten.

Ønsker du at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, skal det fremgå af opsigelsen og vi vil i så fald forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Du skal være opmærksom på, at du hæfter for husleje mm. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes os at genudleje dit lejemål før tiden.

At bo den forudbetalte leje op

Hvis du har betalt forudbetalt leje ved inflytning, kan du benytte den som betaling af huslejen den sidste måned, du bebor lejemålet. Alternativt tilllægges den forudbetalte leje flytteopgørlesen. Gør venligst opmærksom på, hvis du ønsker at benytte den forudbetalt husleje som lejebetaling.

Genudlejning

Det vil være til stor hjælp, hvis lejemålet fremstår ryddeligt og udluftet, når det besigtiges af den nye lejer.

For at vi kan udleje dit lejemål, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal du give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi løbende udvælger 3-5 ansøgere, som får dit telefonnummer, og herefter selv kontakter dig for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet. Dette fortsætter indtil lejemålet udlejes eller der afholdes fraflytningssyn.

→ Opsigelsesblanket med NemID (muligt med maks. 2 underskrivere) 

→ Opsigelsesblanket som download

Udtrædelse af et lejemål - bruges ofte i delelejligheder

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, mens lejemålet fortsættes af de øvrige lejere, som står på lejekontrakten, skal du og de tilbageværende lejere udfylde og underskrive et tillæg (også kaldet allonge) til lejekontrakten.

Hent allonge vedr. udtrædelse