Opsigelse / Udtrædelse

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, kan du opsige lejemålet med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og modtages af TLK senest til den 1. i en måned. Opsigelsen skal underskrives af samtlige lejere, som står på lejekontrakten. Hvis du som lejer er gift, skal din ægtefælle også underskrive opsigelsen - også hvis denne ikke står på lejekontrakten.

Ønsker du at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, vil vi forsøge at genudleje lejemålet til den dato du ønsker. Vær dog opmærksom på, at du altid hæfter for husleje, a conto varme mv. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkedes at genudleje dit lejemål før tiden.

For at vi kan udleje dit lejemål, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal du give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi løbende udvælger 3-5 ansøgere, som får dit telefonnummer, og herefter selv kontakter dig for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet. Dette fortsætter indtil lejemålet udlejes eller der afholdes fraflytningssyn.

→ Opsigelsesblanket med NemID (muligt med maks. 2 underskrivere) 

→ Opsigelsesblanket som download

Udtrædelse af et lejemål - bruges ofte i delelejligheder

Ønsker du at fraflytte dit lejemål, mens lejemålet fortsættes af de øvrige lejere, som står på lejekontrakten, skal du og de tilbageværende lejere udfylde og underskrive et tillæg (også kaldet allonge) til lejekontrakten.

Hent allonge vedr. udtrædelse