Velkommen


29215 45 9x12 72ppi lorentsen fotografi webbrug

TLK beskæftiger sig både med ejendomsadministration og ejendomshandel.

TLK Ejendomsadministration står for grundig og præcis ejendomsadministration, der er lagt an på at udvikle ejendommene, så økonomien forbedres og den langsigtede værdi forøges. Udviklingen består bl.a. i at beboelseslejligheder og erhvervslokaler gøres attraktive til glæde for både lejere og ejere.

Søger du et værelse eller en lejlighed, kan du finde nærmere info om vores ledige boliglejemål her på tlk.dk.

TLK Ejendomshandel tilbyder professionel og seriøs rådgivning til såvel købere som sælgere af investeringsejendomme. Alle ejendomme vurderes efter vurderingssumsmetoden, som er udviklet af cand.oecon. Preben Kjær Pedersen.

Hold løbende øje med nye ejendomme til salg her på tlk.dk eller registrer dig som investor allerede i dag. Så vil vi kontakte dig, når der foreligger nye projekter.

logo

For at sikre en optimal administration og korrekt prisfastsættelse af klienternes ejendomme har TLK udviklet programmet TLK Investor, som ud fra konkrete forudsætninger kan beregne, hvilke afkast ejendomme kan generere op til 35 år frem i tiden.