Fraflytning / Flyttesyn

Når du har opsagt dit lejemål, sender vi en bekræftelse, hvori vi ligeledes indkalder dig til et fraflytningssyn i lejlighed. Synet afholdes 2 uger før opsigelsesperioden udløb, hvor lejemålet og evt. pulterrum skal være tomt og rengjort overalt.

Synet tager oftest 30-60 minutter alt efter lejemålets stand og størrelse. Lejemålet gennemgås og TLK's repræsentant udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt evt. skader/mangler noteres. Hvis du ved din indflytning har indsendt en mangelliste til vort kontor, har vores repræsentant en kopi af denne med til synet. Mangellisten bruges sammen med lejekontrakten til at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder og evt. skader/mangler i lejemålet, du som lejer ikke hæfter for.

Alle nøgler, som du har modtaget ved din indflytning samt evt. nøgler til udskiftede/monterede låse skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i samme stand som ved indflytning. I §11 i din lejekontrakt er der beskrevet nærmere hvad denne istandsættelse består af. Endvidere hæfter du for øvrige mangler og evt. manglende/defekte installationer og inventargenstande (komfur, emhætte, køle-/fryseskab).

Ønsker du selv at istandsætte dit lejemål, skal dette udføres inden tidspunktet for fraflytningssynet. Til malerarbejdet anbefaler vi, at du anvender kvalitetsmaling af mærket Flügger eller lign. Vær venligst opmærksom på, at hvis din istandsættelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og derved ikke kan godkendes ved flyttesynet, hæfter du stadig for udgifterne til lejemålets istandsættelse.

Efter synet sørger vi for, at eventuelle manglende istandsættelsesarbejder samt udbedring af evt. skader/mangler udføres af faguddannede håndværkere på din regning.

Det koster altid penge at flytte, men du kan gøre noget for at mindske udgifterne.

Læs mere om hvordan du kan spare penge når du flytter

Flytteopgørelse

Vi sender den endelige flytteopgørelse til dig ca. 4-6 uger efter opsigelsesperiodens udløb, såfremt vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne.

I flytteopgørelsen modregner vi evt. skyldig husleje og udgifter til istandsættelse/mangeludbedring i dit depositum og evt. forudbetalt leje. Derudover tilbageholder vi et skønnet beløb, som skal dække eventuelle efterbetalinger af varme og evt. vand, indtil det endelige varme-/vandregnskab foreligger.