Fraflytning / Flyttesyn

Når du har opsagt dit lejemål, vil du blive indkaldt til et fraflytningssyn. Synet afholdes 2 uger før opsigelsesperioden udløb, hvor lejemålet og pulterrum skal være helt tomt og lejemålet 100% rengjort.

Synet tager ca. 45 minutter. Lejemålet gennemgås og synsmanden udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt evt. skader/mangler noteres. 

Alle nøgler, som du har modtaget ved din indflytning skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i samme stand som ved indflytning. I  lejekontraktens §11 er nærmere beskrevet hvordan lejemålet skal afleveres/istandsættes. 

Vi fraråder altid, at man selv forsøger at istandsætte sit lejemål, da det ofte blive dyrere i den sidste ende. Vælger man at gøre det alligevel, skal istandsættelsen og rengøringen være afsluttet 14 dage før den lejemålets ophør - dvs. inden fraflytningssynet.

Er egen istandsættelse ikke udført håndværksmæssigt korrekt, og derved ikke kan godkendes af synsmanden ved fraflytningssynet, skal lejemålet istandsættes på ny - disse håndværksmæssige udgifter til istandsættelse hæfter lejer for.

Læs mere om hvordan du kan spare penge når du flytter

Flytteopgørelse

Vi fremsender flytteopgørelsen med kopi af alle regninger til dig 3-4 uger efter opsigelsesperiodens udløb,. Vi skal naturligvis have modtaget alle regninger fra håndværkerne først.

I flytteopgørelsen modregnes udgifter til istandsættelse i dit depositum, ligesom vi tilbageholder et skønnet beløb til evt. efterbetalinger af varme og vand. Det tilbageholdte beløb afregnes sammen med den varme- og evt. vandopgørelse. Varme og vand opgøres samlet en gang årligt for hele ejendommen.