Kattegatbro eller ej

Debatten om en kattegatbro er igen kommet i vælten. Men et er hvad det koster at opføre en kattegatbro, noget andet er, hvilken værdi sådan en bro har for Danmark? Der er mange måder at vurdere nytteværdien af en kattegatbro på. En af de helt umiddelbare måder vil være at vurdere værdien af det cash-flow, som broen afkaster, altså at sammenlægge nutidsværdierne af alle de nettooverskud, som der formodes at fremkomme i fremtiden for broen.

Dette kan beregnes med TLK Investor, som er udviklet af TLK i samarbejde med Flemming Gade Larsen. Ved hjælp af dette program, har vi vurderet en Kattegatbro ud fra flere forudsætninger.

På Storebæltsbroen er der etableret både togskinner og vejbaner. Derfor vil det være naturligt, at tage udgangspunkt i priser og omkostninger på Storebælt. Det har vi så gjort.

Ved at benytte TLK’s broprojekt-program kommer jeg frem til, at værdien af en kattegatbro med de anførte forudsætninger, vil være 81,7 mia. kr. Hvis vi i beregningerne fjerner indtægterne fra togrejsende og fjerner vedligeholdelsesudgifterne vedr. jernbaneskinner, bliver værdien af en kattegatbro uden togskinner 66,3 mia. kr. Der er altså ca. 15 mia. kr. i forskel på værdien af en kattegatbro med og uden jernbaneskinner.

Beregninger m. broafgift som Molslinjen

Hent "Beregning af vurderingssum"

Hent "Driftsudgifter"

Hent "Forside"

Hent "Indtægter"

Hent "Likviditetsberegninger"

Hent "Likviditetsbudget" 

 

Beregninger m. broafgift som Storebælt

Hent "Beregning af vurderingssum"

Hent "Driftsudgifter"

Hent "Forside"

Hent "Indtægter"

Hent "Likviditetsberegninger"

Hent "Likviditetsbudget"