Omkostningsbestemt husleje i praksis

billOmkhusl

Denne bog bygger bro mellem den praktiske del i forbindelse med omkostningsbestemt husleje, nemlig beregningen og varslingen af lejeforhøjelser, og den teoretiske del, at finde rundt i den besværlige og indviklede lejelovgivning.

Bogen behandler især det omfattende beregningsarbejde, og som følge heraf er der derfor medtaget en række bilag og praktiske eksempler.

Bogen indeholder en optegnelse over en lang række huslejenævns normtal, ligesom bestemmelserne omkring den seneste lovændring vedr. gennemgribende forbedrede lejemål er medtaget.

Endvidere er "Omkostningsbestemt husleje i praksis" en helt uvurderlig støtte, når der skal beregnes omkostningsbestemt leje. Denne bog beskæftiger sig kun med omkostningsbestemt husleje i den private udlejningssektor.

Omkostningsbestemt husleje repræsenterer ikke en begrebsverden, som vi danskere har grund til at være stolte af. Men det ændrer ikke det faktum, at mange danskere er tvunget til at have et indgående kendskab til omkostningsbestemt leje. Bogen kan benyttes som et værktøj i arbejdet med dette emne for såvel teoretikeren som praktikeren.

"Omkostningsbestemt husleje i praksis" af Preben Kjær Pedersen
1. udgave, udgivet i oktober 2000
190 sider

Bestil bogen

→ Download beregningseksempel for omk. lejeforhøjelse 2016 (.xlsx)
→ Download beregningseksempel for omk. lejeforhøjelse 2017 (.xlsx)
→ Download flettefil til brug ved varsling (.xlsx)
→ Download flettebrev til brug ved varsling (.docx)