Kurser

1. Kursus i vurdering af investeringsejendomme

Kurset henvender sig til professionelle ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, bankansatte, realkreditansatte, advokater, revisorer, investorer samt andre med interesse for investerings-ejendomme og sætter deltagerne i stand til selvstændigt at gennemføre en vurdering af en beboelsesejendom baseret på cash-flow-princippet, herunder:

  • Tilvejebringe de nødvendige data til en vurdering
  • Indtaste data i beregningsprogrammet TLK Investor
  • Anvende de forskellige inddata parametre i programmet
  • Opstille et 30 års likviditetsbudget for en ejendom
  • Anvende programmet på specifikke ejendomme

Kurset giver dig bl.a. en gennemgang af vurderingssumsmetoden, det nødvendige datagrundlag for en vurdering, opsætning/opbygning af beregningsprogrammet TLK Investor suppleret med flere forskellige cases samt tips og tricks til brug af programmet.

Forudsætninger:

Deltagerne har forhåndskendskab til ejendomsadministration og almindelig brug af Excel.
Deltagerne skal medbringe egen bærbar Windows-baseret pc (og strømforsyning), hvorpå Officepakken (Excel) er installeret.

Som deltager på kurset får du:

  • Fortæring (2 gange kaffe m. brød, let frokost samt mødevand)
  • Bogen ”Vurdering af Investeringsejendomme”, som udgør det teoretiske grundlag for programmet TLK Investor (værdi kr. 498,00 inkl. moms)
  • Programmet TLK Investor for boligejendomme samt alle cases på USB-stik (værdi kr. 7.500,00 inkl. moms)

Kursusafgift:

Kr. 8.750,00 inkl. moms pr. deltager

Tid:

Torsdag den 7. marts 2019, kl. 09.00-16.30

Sted:

Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Maks. antal deltager:

10

   

 → Tilmeld dig nu

 

Undervisere:

Forfatter, cand.oecon og ejendomsmægler Preben Kjær Pedersen og programudvikler Flemming Gade, HD.

Tilmelding: 

Fristen for tilmelding er en uge inden kursets afholdelse. Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet". Der lukkes for tilmelding, når der ikke er flere ledige pladser på kurset. Tilmelding er først endegyldig, når kursusafgiften er betalt.